Immuno-based therapeutic strategies for initial unresectable locally advanced non-small cell lung cancer: a case report

Long Jiang, Jia Huang, Chongwu Li, Yaofeng Shen, Yonglun Zhang, Shun Lu, Qingquan Luo