Molecular gene mutation profiles, TMB and the impact of prognosis in Caucasians and east Asian patients with lung adenocarcinoma

Weiquan Gu, Na Wang, Weiguang Gu, Yuan Qiu, Hua Zhang, Jianmiao Liang, Tongfei Zhou, Liheng Ma, Weijing Cai, Weineng Feng, Likun Chen