Bioengineered carina reconstruction using In-Vivo Bioreactor technique in human: proof of concept study

Yuanyuan Xu, Zhiyi Guo, Ruijun Liu, Hongwu Wang, Sheng Wang, Walter Weder, Yingen Pan, Jingxiang Wu, Heng Zhao, Qingquan Luo, Qiang Tan