The CT appearance pattern of radiation-induced lung injury and tumor recurrence after stereotactic body radiation therapy in early stage non-small cell lung cancer

Qian Li, Yu Liu, Bin Su, Hongguang Zhao, Qingren Lin, Yaoyao Zhu, Lingnan Zhang, Denghu Weng, Xiaomei Gong, Xiaojiang Sun, Yaping Xu