The impact of EGFR exon 19 deletion subtypes on clinical outcomes in non-small cell lung cancer

Chao Zhao, Tao Jiang, Jiayu Li, Yan Wang, Chunxia Su, Xiaoxia Chen, Shengxiang Ren, Xuefei Li, Caicun Zhou