Cancer-associated changes of emotional brain network in non-nervous system metastatic non-small cell lung cancer patients: a structural connectomic diffusion tensor imaging study

Siwen Liu, Xiaoyou Li, Rong Ma, Haixia Cao, Changwen Jing, Zhuo Wang, Dan Chen, Junying Zhang, Yuan Zhang, Jifeng Feng, Jianzhong Wu