Evaluating the diagnostic accuracy of a ctDNA Methylation classifier for incidental lung nodules: protocol for a prospective, observational, and multicenter clinical trial of 10,560 cases

Wenhua Liang, Dan Liu, Min Li, Wei Wang, Zheng Qin, Jian Zhang, Yong Zhang, Yang Hu, Hairong Bao, Yi Xiang, Bo Wang, Jing Wu, Jianyu Sun, Chengping Hu, Xianwei Ye, Xiangyan Zhang, Wei Xiao, Chunmei Yun, Dejun Sun, Wei Wang, Ning Chang, Yunhui Zhang, Jianping Zhao, Xin Zhang, Jinfu Xu, Di Wu, Xiaoju Liu, Yubiao Guo, Qichuan Zhang, Wei Zhang, Lan Yang, Zhanqing Li, Xiaoju Zhang, Baohui Han, Zhaohui Tong, Jianxing He, Jieming Qu, Jian-Bing Fan, Nanshan Zhong