Fruquintinib with gefitinib as first-line therapy in patients carrying EGFR mutations with advanced non-small cell lung cancer: a single-arm, phase II study

Shun Lu, Jian-Ying Zhou, Xiao-Min Niu, Jian-Ya Zhou, Hong Jian, Hong-Yan Yin, Sha Guan, Lin-Fang Wang, Ke Li, James He, Wei-Guo Su