Is flexible bronchoscopy necessary in the preoperative workup of patients with peripheral cT1N0 subsolid lung cancer? A prospective multi-center cohort study

Ting Ye, Zongwei Chen, Dongchun Ma, Sufeng Chen, Guozhan Xia, Yiliang Zhang, Hang Li, Yang Zhang, Xiaoyang Luo, Longsheng Miao, Longfei Ma, Yihua Sun, Yunjian Pan, Hong Hu, Yawei Zhang, Jiaqing Xiang, Longlong Shao, Haoxuan Wu, Bin Li, Qingyuan Huang, Xiao Ma, Difan Zheng, Shanbo Zheng, Chongze Yuan, Tao Yu, Yunyun Lu, Yuan Li, Qiao Li, Yajia Gu, Shengping Wang, Di Ge, Jie Gu, Feng Zhu, Jingshun Zhang, Fudong Wang, Yuan Weng, Chunyi Jia, Shilei Liu, Wenqun Xing, Kaihong Lin, Shaoqing Tang, Bin Qian, Michael Hsin, Haiquan Chen