Vol 11, No 5 (May 2022): Translational Lung Cancer Research

Original Article

Rapid genomic profiling of circulating tumor DNA in non-small cell lung cancer using Oncomine Precision Assay with GenexusTM integrated sequencer
Siew-Kee Low, Ryo Ariyasu, Ken Uchibori, Rie Hayashi, Hiu Ting Chan, Yoon Ming Chin, Takahiro Akita, Yuhei Harutani, Ayu Kiritani, Ryosuke Tsugitomi, Ryo Manabe, Shinsuke Ogusu, Yoshiaki Amino, Satoru Kitazono, Noriko Yanagitani, Yusuke Nakamura, Makoto Nishio
Elevated expression of miR-494-3p is associated with resistance to osimertinib in EGFR T790M-positive non-small cell lung cancer
Dominika Kaźmierczak, Inger Johanne Zwicky Eide, Radosveta Gencheva, Yi Lai, Rolf Lewensohn, Georgios Tsakonas, Oscar Grundberg, Luigi de Petris, Marc McGowan, Odd Terje Brustugun, Simon Ekman, Per Hydbring
Clinical characteristics, surgical treatments, prognosis, and prognostic factors of primary tracheal cancer patients: 20-year data of the National Cancer Center, China
Jiagen Li, Fengwei Tan, Yalong Wang, Qi Xue, Yushun Gao, Juwei Mu, Yousheng Mao, Jun Zhao, Dali Wang, Xiaoli Feng, Susheng Shi, Kenichi Suda, Giuseppe Cardillo, Luca Bertolaccini, Maurizio V. Infante, Paul E. Van Schil, Shugeng Gao, Jie He
Risk factors and outcomes of bronchopleural fistula after bronchoplasty in patients with non-small cell lung cancer: a retrospective multivariate analysis
Zhiyu Peng, Jiandong Mei, Chengwu Liu, Chenglin Guo, Michel Gonzalez, Servet Bölükbas, Luca Voltolini, Qiang Pu, Lunxu Liu
Association between changes in thioredoxin reductase and other peripheral blood biomarkers with response to PD-1 inhibitor-based combination immunotherapy in non-small cell lung cancer: a retrospective study
Shaodi Wen, Xiaoyue Du, Yuzhong Chen, Jingwei Xia, Ruotong Wang, Miaolin Zhu, Weiwei Peng, Gianluca Spitaleri, Paul Hofman, Paolo Bironzo, Xin Wang, Bo Shen
The efficacy of anlotinib as third-line treatment for non-small cell lung cancer by EGFR mutation status: a subgroup analysis of the ALTER0303 randomized phase 3 study
Yizhuo Zhao, Qiming Wang, Li Zhang, Jianhua Shi, Zhehai Wang, Ying Cheng, Jianxing He, Yuankai Shi, Weiqiang Chen, Yi Luo, Lin Wu, Xiuwen Wang, Kejun Nan, Faguang Jin, Jian Dong, Baolan Li, Fumihiro Yamaguchi, Daniel Breadner, Tatsuya Nagano, Fumihiro Tanaka, Hatim Husain, Kai Li, Baohui Han
Identification of GPX4 as a therapeutic target for lung adenocarcinoma after EGFR-TKI resistance
Chuanfen Zhang, Chunmei Wang, Zhenyu Yang, Yuquan Bai, Takehito Shukuya, Mau-Ern Poh, Simon Ekman, Jian Li, Yuyang Xu, Senyi Deng
Triptolide promotes degradation of the unfolded gain-of-function Tp53R175H/Y220C mutant protein by initiating heat shock protein 70 transcription in non-small cell lung cancer
Jie Zhou, Junwen Luo, Peiwei Li, Yongjia Zhou, Peichao Li, Fang Wang, Carlo Augusto Mallio, Giulio Rossi, Ahmed Hasnain Jalal, Nenad Filipovic, Zhongxian Tian, Xiaogang Zhao
An exploration of the clinical progression models of osimertinib in the treatment of advanced EGFR-mutant non-small cell lung cancer
Yue Shi, Yingying Jiang, Banzhou Pan, Zihan Wang, Hang Li, Yuxin Ma, Yilin Liu, Kang He, Zhitong Wang, Jianwei Lu, Meiqi Shi, Bo Shen, Guoren Zhou, Rong Yin, Antonio Rossi, Kentaro Ito, Mariacarmela Santarpia, Sang-Won Um, Xiaohua Wang, Cheng Chen, Jifeng Feng
Efficacy and safety of apatinib as second or later-line therapy in extensive-stage small cell lung cancer: a prospective, exploratory, single-arm, multi-center clinical trial
Quan Liu, Juan-Ying Xu, Ye-Hong Xu, Meng Chen, Li-Chun Deng, Jian-Ping Wu, Tong Zhou, Li-Qin Zhang, Jie Tan, Xing-Xiang Pu, Yu-Long Shang, Jun Hua, Yuan-Qin Li, Wei Cai, Yu-Lan Gu, Xing-Chen Peng, Po-Chung Chan, Salma K. Jabbour, Hae-Seong Nam, Dong Hua
Longitudinal prediction of lung nodule invasiveness by sequential modelling with common clinical computed tomography (CT) measurements: a prediction accuracy study
Guangyu Tao, Dejun Shi, Lingming Yu, Chunji Chen, Zheng Zhang, Chang Min Park, Edyta Szurowska, Yinan Chen, Rui Wang, Hong Yu
NLRP3 activation in tumor-associated macrophages enhances lung metastasis of pancreatic ductal adenocarcinoma
Haitao Gu, Wensheng Deng, Yi Zhang, Yu Chang, Vishal G. Shelat, Kunihiro Tsuchida, Leonardo S. Lino-Silva, Zhaowen Wang
The long-term oncologic outcomes of robot-assisted bronchial single sleeve lobectomy for 104 consecutive patients with centrally located non-small cell lung cancer
Ao Liu, Yandong Zhao, Tong Qiu, Yunpeng Xuan, Yi Qin, Xiao Sun, Rongjian Xu, Wenxing Du, Zhe Wu, Giulia Veronesi, Dario Amore, Wenjie Jiao
The strategy of non-intubated spontaneous ventilation anesthesia for upper tracheal surgery: a retrospective case series study
Yanran Zhou, Hengrui Liang, Ke Xu, Chao Yang, Lixia Liang, Qinglong Dong, Hanyu Yang, Hui Liu, Yinfen Li, Setu Patolia, Jinwook Hwang, Patrick Zardo, Shuben Li, Jianxing He, Jun Liu
Single nucleotide polymorphisms in FOXP1 and RORA of the lymphocyte activation-related pathway affect survival of lung cancer patients
Hailei Du, Rui Mu, Lihua Liu, Hongliang Liu, Sheng Luo, Edward F. Patz Jr, Carolyn Glass, Li Su, Mulong Du, David C. Christiani, Hecheng Li, Qingyi Wei

iMDT Corner

Novel HIVEP1-ALK fusion in a patient with lung adenocarcinoma demonstrating sensitivity to alectinib: a case report
Xiaodong Gu, Wenxian Wang, Wei Wu, Yiping Zhang, Lan Shao, Mariacarmela Santarpia, Petros Christopoulos, Nathaniel J. Myall, Zhiyong Shi, Guangyuan Lou