Vol 8, No 2 (April 2019): Translational Lung Cancer Research

Original Article

The impact of epidermal growth factor receptor mutations on the prognosis of resected non-small cell lung cancer: a meta-analysis of literatures
Qihua He, Peiling Xin, Mingzhe Zhang, Si Jiang, Jianrong Zhang, Shengyi Zhong, Yang Liu, Minzhang Guo, Xuewei Chen, Xiaojun Xia, Zhenkui Pan, Chenye Guo, Xiuyu Cai, Wenhua Liang, Jianxing He
A comparison of EGFR mutation status in tissue and plasma cell-free DNA detected by ADx-ARMS in advanced lung adenocarcinoma patients
Hanyan Xu, Adam Abdul Hakeem Baidoo, Shanshan Su, Junru Ye, Chengshui Chen, Yupeng Xie, Luca Bertolaccini, Mahmoud Ismail, Biagio Ricciuti, Calvin Sze Hang Ng, Raja M. Flores, Yuping Li, written on behalf of AME Lung Cancer Collaborative Group
TNM stages inversely correlate with the age at diagnosis in ALK-positive lung cancer
Wenfang Tang, Yuanyuan Lei, Jian Su, Chao Zhang, Rui Fu, Jin Kang, Honghong Yan, Xuening Yang, Haiyan Tu, Yilong Wu, Wenzhao Zhong
Long-term survival outcomes of video-assisted thoracic surgery lobectomy for stage I-II non-small cell lung cancer are more favorable than thoracotomy: a propensity score-matched analysis from a high-volume center in China
Jiandong Mei, Chenglin Guo, Liang Xia, Hu Liao, Qiang Pu, Lin Ma, Chengwu Liu, Yunke Zhu, Feng Lin, Zhenyu Yang, Kejia Zhao, Guowei Che, Lunxu Liu
Mesenchyme to epithelial transition protein expression, gene copy number and clinical outcome in a large non-small cell lung cancer surgical cohort
Gareth Rivalland, Paul Mitchell, Carmel Murone, Khashayer Asadi, Adrienne L. Morey, Maud Starmans, Paul C. Boutros, Marzena Walkiewicz, Benjamin Solomon, Gavin Wright, Simon Knight, Thomas John
A propensity score matching study of non-grasping en bloc mediastinal lymph node dissection versus traditional grasping mediastinal lymph node dissection for non-small cell lung cancer by video-assisted thoracic surgery
Chenglin Guo, Liang Xia, Jiandong Mei, Chengwu Liu, Feng Lin, Lin Ma, Qiang Pu, Lunxu Liu

Brief Report

Clear cell adenocarcinoma of the lung: a SEER analysis
Takefumi Komiya, Achuta Kumar Guddati, Yukihiro Nakanishi