About tlcr

Manuscript Submission

AME Editing Service

Reprint & Permission

Advertising

Contact us

Meet The Professor more

Dr. David Ball: Prophylactic cranial irradiation (PCI) benefits patients with SCLC More >>
Dr. Fred R. Hirsch: Showing you around the 18th World Conference on Lung Cancer (WCLC 2017) More >>
Dr. David Ross Camidge: Always be the first to see something More >>

Sponsored by

Translational Lung Cancer Research is sponsored by General Hospital of Eastern Theater Command, Nanjing, China

Sponsored by

Original Article

Feasibility and safety of PD-1/L1 inhibitors for non-small cell lung cancer in front-line treatment: a Bayesian network meta-analysis
Hengrui Liang, Guo Lin, Wei Wang, Jun Huang, Yilin Yang, Yuting Lan, Runchen Wang, Fei Cui, Zhexue Hao, Hongsheng Deng, Shen Zhao, Bo Cheng, Shan Xiong, Jianfu Li, Caichen Li, Jun Liu, Jianxing He, Wenhua Liang
Lung cancer occurrence attributable to passive smoking among never smokers in China: a systematic review and meta-analysis
Yihui Du, Xiaonan Cui, Grigory Sidorenkov, Harry J. M. Groen, Rozemarijn Vliegenthart, Marjolein A. Heuvelmans, Shiyuan Liu, Matthijs Oudkerk, Geertruida H. de Bock
SKA1/2/3 serves as a biomarker for poor prognosis in human lung adenocarcinoma
Cheng Chen, Qiang Guo, Yongxiang Song, Gang Xu, Lunxu Liu
Prognostic factors and outcome of reirradiation for locally recurrent small cell lung cancer—a multicenter study
Lukas Käsmann, Stefan Janssen, Andrew M. Baschnagel, Tim J. Kruser, Hideyuki Harada, Meryem Aktan, Dirk Rades
EGFR mutation tracking predicts survival in advanced EGFR-mutated non-small cell lung cancer patients treated with osimertinib
Anna Buder, Maximilian J. Hochmair, Ulrike Setinek, Robert Pirker, Martin Filipits
Heterogeneity of neoantigen landscape between primary lesions and their matched metastases in lung cancer
Tao Jiang, Ruirui Cheng, Yuanwei Pan, Henghui Zhang, Ying He, Chunxia Su, Shengxiang Ren, Caicun Zhou
Novel ALK-specific mRNA in situ hybridization assay for non-small-cell lung carcinoma
Noriko Hirai, Takaaki Sasaki, Shunsuke Okumura, Masatoshi Sado, Naoko Akiyama, Masahiro Kitada, Hidehiro Takei, Yoshinobu Ohsaki
Circulating tumor DNA clearance predicts prognosis across treatment regimen in a large real-world longitudinally monitored advanced non-small cell lung cancer cohort
Yong Song, Chengping Hu, Zhanhong Xie, Lin Wu, Zhengfei Zhu, Chuangzhou Rao, Li Liu, Yuan Chen, Naixin Liang, Jun Chen, Chunhong Hu, Nong Yang, Jie Hu, Weixin Zhao, Gangling Tong, Xiaorong Dong, Di Zheng, Meiling Jin, Jianhua Chen, Meijuan Huang, Yong He, Rafael Rosell, Giuseppe Lippi, Mari Mino-Kenudson, Han Han-Zhang, Xinru Mao, Lu Zhang, Hao Liu, John K. Field, Shannon Chuai, Junyi Ye, Yusheng Han, Shun Lu, Written on behalf of AME Lung Cancer Collaborative Group
DNA methylation markers that correlate with occult lymph node metastases of non-small cell lung cancer and a preliminary prediction model
Zisheng Chen, Shan Xiong, Jianfu Li, Limin Ou, Caichen Li, Jinsheng Tao, Zeyu Jiang, Jianbing Fan, Jianxing He, Wenhua Liang
Implementation of durvalumab maintenance treatment after concurrent chemoradiotherapy in inoperable stage III non-small cell lung cancer (NSCLC)—a German radiation oncology survey
Lukas Käsmann, Chukwuka Eze, Julian Taugner, Olarn Roengvoraphoj, Claus Belka, Farkhad Manapov
Expression of large tumour suppressor (LATS) kinases modulates chemotherapy response in advanced non-small cell lung cancer
Susan Yang Luo, Hoi-Hin Kwok, Pan-Chyr Yang, Mary Sau-Man Ip, John Dorrance Minna, David Chi-Leung Lam
Operative outcomes and long-term survival of robotic-assisted segmentectomy for stage IA lung cancer compared with video-assisted thoracoscopic segmentectomy
Qianjun Zhou, Jia Huang, Feng Pan, Jiantao Li, Yuan Liu, Yucheng Hou, Weijian Song, Qingquan Luo
Non-alcoholic fatty liver disease is associated with immune checkpoint inhibitor-based treatment response in patients with non-small cell lung cancer with liver metastases
Juan Zhou, Fei Zhou, Xiangling Chu, Jing Zhao, Yan Wu, Wencheng Zhao, Chuan Xu, Chunxia Su
Hormone receptor expression correlates with EGFR gene mutation in lung cancer in patients with simultaneous primary breast cancer
Zhihuang Hu, Xuan Zou, Shanshan Qin, Yuan Li, Huijie Wang, Hui Yu, Si Sun, Xianghua Wu, Jialei Wang, Jianhua Chang

Review Article

Challenges and countermeasures of thoracic oncology in the epidemic of COVID-19
Haoyue Guo, Xiaoxia Chen, Chunxia Su, Yu Liu, Hao Wang, Chenglong Sun, Peixin Chen, Minlin Jiang, Yi Xu, Shengyu Wu, Keyi Jia, Sha Zhao, Wei Li, Bin Chen, Lei Wang, Jia Yu, Anwen Xiong, Guanghui Gao, Fengying Wu, Jiayu Li, Lingyun Ye, Bing Bo, Shen Chen, Shengxiang Ren, Yayi He, Caicun Zhou
Is lung stereotactic ablative radiotherapy safe after pneumonectomy?—a systematic review
Andrew J. Arifin, Faiez Al-Shafa, Hanbo Chen, R. Gabriel Boldt, Andrew Warner, George B. Rodrigues, David A. Palma, Alexander V. Louie

Case Report

An advanced non-small cell lung cancer patient with epidermal growth factor receptor sensitizing mutation responded to toripalimab in combination with chemotherapy after resistance to osimertinib: a case report
Juan Zhou, Fei Zhou, Huikang Xie, Yan Wu, Jing Zhao, Chunxia Su
Nivolumab resulting in persistently elevated troponin levels despite clinical remission of myocarditis and myositis in a patient with malignant pleural mesothelioma: case report
Gabrielle Lie, Andrew Weickhardt, Leighton Kearney, Que Lam, Thomas John, David Liew, Surein Arulananda
Next-generation sequencing to dynamically detect mechanisms of resistance to ALK inhibitors in ALK-positive NSCLC patients: a case report
Estela Sánchez-Herrero, Mariola Blanco Clemente, Virginia Calvo, Mariano Provencio, Atocha Romero
Long-term survival with targeted therapy in an advanced non-small cell lung cancer patient based on genetic profiling
Fang-Fang Shen, Wei Guo, Rui-Fen Tian, Yi Guo, Yan-Li Yang, Xia Song
Anti PD-1 monoclonal antibody induced autoimmune diabetes mellitus: a case report and brief review
Wei Li, Hao Wang, Bin Chen, Sha Zhao, Xiaoshen Zhang, Keyi Jia, Juan Deng, Yayi He, Caicun Zhou
Analysis of lung adenocarcinoma with bone metastasis: a case report
Haibo Gu, Li Sun, Zhengwei Dou, Chengying Kong, Jun Zu, Jian Xiao, Tao Jiang, Ning Li
Immunotherapy as a treatment for small cell lung cancer: a case report and brief review
Yan Wu, Yu Liu, Chenglong Sun, Hao Wang, Sha Zhao, Wei Li, Bin Chen, Lei Wang, Lingyun Ye, Yayi He, Caicun Zhou

Letter to the Editor

IgA vasculitis and polymyalgia rheumatica induced by durvalumab
Ivette Casafont-Solé, Melania Martínez-Morillo, Jordi Camins-Fàbregas, Anahy Brandy-García, Ariadna Quer, Teresa Moran
Cystic brain metastases and RET fusion in lung cancer
Jordi Remon, Francesco Facchinetti, Benjamin Besse, Marcello Tiseo

Review Article

Targeted therapy for non-small cell lung cancer: current standards and the promise of the future
Bryan A. Chan, Brett G.M. Hughes
Beyond ALK-RET, ROS1 and other oncogene fusions in lung cancer
Takashi Kohno, Takashi Nakaoku, Koji Tsuta, Katsuya Tsuchihara, Shingo Matsumoto, Kiyotaka Yoh, Koichi Goto
Global trends of lung cancer mortality and smoking prevalence
Farhad Islami, Lindsey A. Torre, Ahmedin Jemal
Known and putative mechanisms of resistance to EGFR targeted therapies in NSCLC patients with EGFR mutations—a review
Erin L. Stewart, Samuel Zhixing Tan, Geoffrey Liu, Ming-Sound Tsao
Tackling ALK in non-small cell lung cancer: the role of novel inhibitors
Francesco Facchinetti, Marcello Tiseo, Massimo Di Maio, Paolo Graziano, Emilio Bria, Giulio Rossi, Silvia Novello
Circulating tumor cells versus circulating tumor DNA in lung cancer—which one will win?
Silvia Calabuig-Fariñas, Eloísa Jantus-Lewintre, Alejandro Herreros-Pomares, Carlos Camps

Review Article on Lung Cancer Diagnostics and Treatments 2015: A Renaissance of Patient Care

Immune checkpoint inhibitors in clinical practice: update on management of immune-related toxicities
Jeryl Villadolid, Asim Amin

Original Article

Prognostic value of Twist in lung cancer: systematic review and meta-analysis
Junli Zeng, Ping Zhan, Guannan Wu, Wen Yang, Wenjun Liang, Tangfeng Lv, Yong Song
BRAF mutations in non-small cell lung cancer
Peter P. Luk, Bing Yu, Chiu Chin Ng, Belinda Mercorella, Christina Selinger, Trina Lum, Steven Kao, Sandra A. O’Toole, Wendy A. Cooper
The suitability of small biopsy and cytology specimens for EGFR and other mutation testing in non-small cell lung cancer
Shu Wang, Bing Yu, Chiu Chin Ng, Belinda Mercorella, Christina I. Selinger, Sandra A. O’Toole, Wendy A. Cooper
Itraconazole can inhibit malignant pleural effusion by suppressing lymphangiogenesis in mice
Yunfen Wang, Yanwen Yao, Hongbin Liu, Xingqun Ma, Tangfeng Lv, Dongmei Yuan, Xinwu Xiao, Jie Yin, Yong Song
Ratio of maximum standardized uptake value to primary tumor size is a prognostic factor in patients with advanced non-small cell lung cancer
Fangfang Chen, Yanwen Yao, Chunyan Ma, Xingqun Ma, Zhaofeng Wang, Tangfeng Lv, Xinwu Xiao, Jie Yin, Yong Song
Advanced proton beam dosimetry part II: Monte Carlo vs. pencil beam-based planning for lung cancer
Dominic Maes, Jatinder Saini, Jing Zeng, Ramesh Rengan, Tony Wong, Stephen R. Bowen
The cytokinesis-blocked micronucleus assay as a novel biomarker for selection of lung cancer screening participants
Randa A. El-Zein, Carol J. Etzel, Reginald F. Munden
The use of TCP based EUD to rank and compare lung radiotherapy plans: in-silico study to evaluate the correlation between TCP with physical quality indices
Abdulhamid Chaikh, Jacques Balosso

Review Article

Beyond ALK-RET, ROS1 and other oncogene fusions in lung cancer
Takashi Kohno, Takashi Nakaoku, Koji Tsuta, Katsuya Tsuchihara, Shingo Matsumoto, Kiyotaka Yoh, Koichi Goto
Overview of clinicopathologic features of ALK-rearranged lung adenocarcinoma and current diagnostic testing for ALK rearrangement
Hyojin Kim, Jin-Haeng Chung
Neoadjuvant and adjuvant epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitor (EGFR-TKI) therapy for lung cancer
Haoran Zhai, Wenzhao Zhong, Xuening Yang, Yi-Long Wu
Known and putative mechanisms of resistance to EGFR targeted therapies in NSCLC patients with EGFR mutations—a review
Erin L. Stewart, Samuel Zhixing Tan, Geoffrey Liu, Ming-Sound Tsao
Clinical trials for lung cancer in China
Fei-Yu Niu, Wen-Zhao Zhong, Qing Zhou, Yi-Long Wu
Recurrence after surgery in patients with NSCLC
Hidetaka Uramoto, Fumihiro Tanaka
Prognostic markers in lung cancer: is it ready for prime time?
Chang-Qi Zhu, Ming-Sound Tsao
Potential biomarkers for lung cancer screening
Gabriella Sozzi, Mattia Boeri
Particle therapy in non-small cell lung cancer
Zhongxing Liao, Charles B. Simone II
Computer Aided Nodule Analysis and Risk Yield (CANARY) characterization of adenocarcinoma: radiologic biopsy, risk stratification and future directions
Ryan Clay, Srinivasan Rajagopalan, Ronald Karwoski, Fabien Maldonado, Tobias Peikert, Brian Bartholmai
Immunotherapy and radiation therapy for operable early stage and locally advanced non-small cell lung cancer
Neil K. Taunk, Andreas Rimner, Melissa Culligan, Joseph S. Friedberg, Julie Brahmer, Jamie Chaft
Combining immunotherapy and radiation therapy for small cell lung cancer and thymic tumors
Suchit H. Patel, Andreas Rimner, Roger B. Cohen
Intraoperative near-infrared imaging of mesothelioma
Gregory Thomas Kennedy, Andrew Newton, Jarrod Predina, Sunil Singhal
BAP1, a tumor suppressor gene driving malignant mesothelioma
Mitchell Cheung, Joseph R. Testa
Uncovering the immune tumor microenvironment in non-small cell lung cancer to understand response rates to checkpoint blockade and radiation
Jonathan E. Schoenhals, Steven N. Seyedin, Clark Anderson, Eric D. Brooks, Yun R. Li, Ahmed I. Younes, Sharareh Niknam, Ailin Li, Hampartsoum B. Barsoumian, Maria Angelica Cortez, James W. Welsh
Diagnostic and prognostic biomarkers for malignant mesothelioma: an update
Zhongjian Chen, Giovanni Gaudino, Harvey I. Pass, Michele Carbone, Haining Yang
Immunotherapy for malignant pleural mesothelioma: current status and future directions
Jordan Dozier, Hua Zheng, Prasad S. Adusumilli
Biology and clinical significance of circulating tumor cell subpopulations in lung cancer
Linda O’Flaherty, Harriet Wikman, Klaus Pantel
Routine clinical use of circulating tumor cells for diagnosis of mutations and chromosomal rearrangements in non-small cell lung cancer—ready for prime-time?
Emma Pailler, Vincent Faugeroux, Marianne Oulhen, Cyril Catelain, Françoise Farace
Challenges and unanswered questions for the next decade of circulating tumour cell research in lung cancer
Sumitra Mohan, Francesca Chemi, Ged Brady
Biophysical technologies for understanding circulating tumor cell biology and metastasis
Derrick W. Su, Jorge Nieva
Clinical utility of circulating tumor cells in patients with non-small-cell lung cancer
Marianna Gallo, Antonella De Luca, Monica Rosaria Maiello, Amelia D’Alessio, Claudia Esposito, Nicoletta Chicchinelli, Laura Forgione, Maria Carmela Piccirillo, Gaetano Rocco, Alessandro Morabito, Gerardo Botti, Nicola Normanno
Integrating immunotherapy into chemoradiation regimens for medically inoperable locally advanced non-small cell lung cancer
Salma K. Jabbour, Abigail T. Berman, Charles B. Simone II

Systematic Review and Meta-analysis

Association of the metformin with the risk of lung cancer: a meta-analysis
Li Wang, Yong Song, Guan-Nan Wu, Dong-Mei Yuan

Editorials

Dulanermin in cancer therapy: Still much to do
Cristina Quintavalle, Gerolama Condorelli

Review Articles

EGFR molecular testing in African-American non-small cell lung cancer patients - a review of discrepant data
Bradley T. Clifford, Pingfu Fu, Nathan A. Pennell, Balazs Halmos, Rom S. Leidner
Copy number gains of FGFR1 and 3q chromosome in squamous cell carcinoma of the lung
Pedro Mendez, Jose Luis Ramirez
Role of HGF/MET axis in resistance of lung cancer to contemporary management
Kanwal Pratap Singh Raghav, Ana Maria Gonzalez-Angulo, George R. Blumenschein Jr
Circulating soluble intercellular adhesion Molecule-1 in lung cancer: a systematic review
Xiaoling Gu, Chunyan Ma, Dongmei Yuan, Yong Song

Onartuzumab plus erlotinib

Targeting MET in NSCLC: looking for a needle in a haystack
Lorenza Landi, Federico Cappuzzo

Review Article on Update on Pathology and Predictive Biomarkers of Lung Cancer

Biology of invasive mucinous adenocarcinoma of the lung
Yoon Jin Cha, Hyo Sup Shim
Immunohistochemistry for predictive biomarkers in non-small cell lung cancer
Mari Mino- Kenudson

Below are the latest Translational Lung Cancer Research articles published online ahead of print publication.

Original Article

Open-label, multicenter, randomized phase II study on docetaxel plus bevacizumab or pemetrexed plus bevacizumab for treatment of elderly (aged ≥75 years) patients with previously untreated advanced non-squamous non-small cell lung cancer: TORG1323
Toshiyuki Kozuki, Naoyuki Nogami, Osamu Hataji, Yoshio Tsunezuka, Nobuhiko Seki, Toshiyuki Harada, Nobukazu Fujimoto, Akihiro Bessho, Kei Takamura, Kazuhisa Takahashi, Miyako Satouchi, Terufumi Kato, Takehito Shukuya, Natsumi Yamashita, Hiroaki Okamoto, Tetsu Shinkai, Thoracic Oncology Research Group

Review Article


Editorial


Review Article


Letter to the Editor


Case Report