About tlcr

Manuscript Submission

AME Editing Service

Reprint & Permission

Advertising

Contact us

Sponsored by

Translational Lung Cancer Research is sponsored by General Hospital of Eastern Theater Command, Nanjing, China

Sponsored by

Original Article

Development and verification of new monoclonal orthopedia homeobox (OTP) specific antibodies for pulmonary carcinoid diagnostics
Laura Moonen, Jules L. Derks, Lisa M. V. Lap, Britney J. C. A. Marijnissen, Lisa M. Hillen, Michael A. den Bakker, Jan H. von der Thüsen, Robert-Jan van Suylen, Wim Timens, Maria Bintanel, Eugenia Kuteeva, Anne-Marie C. Dingemans, Ernst-Jan M. Speel
Immune profile analysis of peripheral blood and tumors of lung cancer patients treated with immune checkpoint inhibitors
Yoshinobu Ichiki, Takashi Fukuyama, Mari Ueno, Yoshiro Kanasaki, Hidenori Goto, Mai Takahashi, Shuji Mikami, Noritada Kobayashi, Kozo Nakanishi, Shinichi Hayashi, Tsuyoshi Ishida
Association of thyroid transcription factor-1 (TTF-1) expression with efficacy of PD-1/PD-L1 inhibitors plus pemetrexed and platinum chemotherapy in advanced non-squamous non-small cell lung cancer
Ritsu Ibusuki, Yasuto Yoneshima, Mikiko Hashisako, Norikazu Matsuo, Taishi Harada, Yuko Tsuchiya-Kawano, Junji Kishimoto, Keiichi Ota, Yoshimasa Shiraishi, Eiji Iwama, Kentaro Tanaka, Yoshinao Oda, Isamu Okamoto
ADK-VR2, a cell line derived from a treatment-naïve patient with SDC4-ROS1 fusion-positive primarily crizotinib-resistant NSCLC: a novel preclinical model for new drug development of ROS1-rearranged NSCLC
Francesca Ruzzi, Stefania Angelicola, Lorena Landuzzi, Elena Nironi, Maria Sofia Semprini, Laura Scalambra, Annalisa Altimari, Elisa Gruppioni, Michelangelo Fiorentino, Francesca Giunchi, Manuela Ferracin, Annalisa Astolfi, Valentina Indio, Andrea Ardizzoni, Francesco Gelsomino, Patrizia Nanni, Pier-Luigi Lollini, Arianna Palladini
Multimodal therapy of epithelioid pleural mesothelioma: improved survival by changing the surgical treatment approach
Laura V. Klotz, Hans Hoffmann, Rajiv Shah, Florian Eichhorn, Christiane Gruenewald, Elena L. Bulut, Raffaella Griffo, Thomas Muley, Petros Christopoulos, Philip Baum, Peter Huber, Seyer Safi, Marc Kriegsmann, Michael Thomas, Helge Bischoff, Hauke Winter, Martin E. Eichhorn
Multi-omics consensus portfolio to refine the classification of lung adenocarcinoma with prognostic stratification, tumor microenvironment, and unique sensitivity to first-line therapies
Yanmei Zou, Chenlin Cao, Yali Wang, Yilu Zhou, Shuo Yao, Lili Zhang, Kun Zheng, Hong Zhang, Wan Qin, Kai Qin, Huihua Xiong, Xianglin Yuan, Shengling Fu, Yihua Wang, Hua Xiong
Development and validation of the artificial intelligence (AI)-based diagnostic model for bronchial lumen identification
Ying Li, Xiaoxuan Zheng, Fangfang Xie, Lin Ye, Elena Bignami, Yasmeen K. Tandon, María Rodríguez, Yun Gu, Jiayuan Sun
Establishment and validation of a nomogram model for predicting postoperative recurrence-free survival in stage IA3 lung adenocarcinoma: a retrospective cohort study
Shaobin Yu, Chengxiong You, Renhe Yan, Hui Chen, Chao Chen, Shaojun Xu, Michel Gonzalez, Ruiqin Chen, Mingqiang Kang, Shuchen Chen
Safety and efficacy of immunotherapy rechallenge following checkpoint inhibitor-related pneumonitis in advanced lung cancer patients: a retrospective multi-center cohort study
Xinqing Lin, Haiyi Deng, Tianqing Chu, Likun Chen, Yilin Yang, Guihuan Qiu, Xiaohong Xie, Yinyin Qin, Ming Liu, Zhanhong Xie, Ming Ouyang, Shiyue Li, Yong Song, Francesco Petrella, Marko Jakopovic, Nikolaos Tsoukalas, Piergiorgio Solli, Taichiro Goto, Yuichi Saito, Chengzhi Zhou
Treatment response and safety of immunotherapy for advanced non-small cell lung cancer with comorbid chronic obstructive pulmonary disease: a retrospective cohort study
Kening Zhang, Chengzhi Zhou, Jiabo Gao, Pei Yu, Xinqing Lin, Xiaohong Xie, Ming Liu, Jiexia Zhang, Zhanhong Xie, Fei Cui, Shiyue Li, Francesco Passiglia, Giulia Maria Stella, Yinyin Qin

Consensus

Expert consensus on indocyanine green fluorescence imaging for thoracoscopic lung resection (The Version 2022)
Fei Cui, Jun Liu, Ming Du, Junqiang Fan, Junke Fu, Qing Geng, Ming He, Jian Hu, Bin Li, Shanqing Li, Xukai Li, Yong-De Liao, Ling Lin, Feng Liu, Jian Liu, Junhong Lv, Qiang Pu, Lijie Tan, Hui Tian, Mingsong Wang, Tao Wang, Li Wei, Chuan Xu, Shidong Xu, Shun Xu, Haoxian Yang, Ben-Tong Yu, Guangmao Yu, Zhentao Yu, Chang Young Lee, Eugenio Pompeo, Feredun Azari, Hitoshi Igai, Hyun Koo Kim, Marco Andolfi, Masatsugu Hamaji, Massimiliano Bassi, Wolfram Karenovics, Yojiro Yutaka, Yoshihisa Shimada, Yukinori Sakao, Alan D. L. Sihoe, Yi Zhang, Zhenfa Zhang, Jun Zhao, Wenzhao Zhong, Yuming Zhu, Jianxing He

iMDT Corner

Immune thrombocytopenia in a small cell lung cancer patient treated with atezolizumab: a case report
Guihuan Qiu, Suyang Li, Bingliang Li, Qingqing Yang, Haiyi Deng, Yilin Yang, Xiaohong Xie, Xinqing Lin, Nobuhiko Seki, Satoru Miura, Takehito Shukuya, Chengzhi Zhou, Ming Liu

Review Article

Targeted therapy for non-small cell lung cancer: current standards and the promise of the future
Bryan A. Chan, Brett G.M. Hughes
Beyond ALK-RET, ROS1 and other oncogene fusions in lung cancer
Takashi Kohno, Takashi Nakaoku, Koji Tsuta, Katsuya Tsuchihara, Shingo Matsumoto, Kiyotaka Yoh, Koichi Goto
Global trends of lung cancer mortality and smoking prevalence
Farhad Islami, Lindsey A. Torre, Ahmedin Jemal
Known and putative mechanisms of resistance to EGFR targeted therapies in NSCLC patients with EGFR mutations—a review
Erin L. Stewart, Samuel Zhixing Tan, Geoffrey Liu, Ming-Sound Tsao
Tackling ALK in non-small cell lung cancer: the role of novel inhibitors
Francesco Facchinetti, Marcello Tiseo, Massimo Di Maio, Paolo Graziano, Emilio Bria, Giulio Rossi, Silvia Novello
Circulating tumor cells versus circulating tumor DNA in lung cancer—which one will win?
Silvia Calabuig-Fariñas, Eloísa Jantus-Lewintre, Alejandro Herreros-Pomares, Carlos Camps

Review Article on Lung Cancer Diagnostics and Treatments 2015: A Renaissance of Patient Care

Immune checkpoint inhibitors in clinical practice: update on management of immune-related toxicities
Jeryl Villadolid, Asim Amin

Original Article

Prognostic value of Twist in lung cancer: systematic review and meta-analysis
Junli Zeng, Ping Zhan, Guannan Wu, Wen Yang, Wenjun Liang, Tangfeng Lv, Yong Song
BRAF mutations in non-small cell lung cancer
Peter P. Luk, Bing Yu, Chiu Chin Ng, Belinda Mercorella, Christina Selinger, Trina Lum, Steven Kao, Sandra A. O’Toole, Wendy A. Cooper
The suitability of small biopsy and cytology specimens for EGFR and other mutation testing in non-small cell lung cancer
Shu Wang, Bing Yu, Chiu Chin Ng, Belinda Mercorella, Christina I. Selinger, Sandra A. O’Toole, Wendy A. Cooper
Itraconazole can inhibit malignant pleural effusion by suppressing lymphangiogenesis in mice
Yunfen Wang, Yanwen Yao, Hongbin Liu, Xingqun Ma, Tangfeng Lv, Dongmei Yuan, Xinwu Xiao, Jie Yin, Yong Song
Ratio of maximum standardized uptake value to primary tumor size is a prognostic factor in patients with advanced non-small cell lung cancer
Fangfang Chen, Yanwen Yao, Chunyan Ma, Xingqun Ma, Zhaofeng Wang, Tangfeng Lv, Xinwu Xiao, Jie Yin, Yong Song
Advanced proton beam dosimetry part II: Monte Carlo vs. pencil beam-based planning for lung cancer
Dominic Maes, Jatinder Saini, Jing Zeng, Ramesh Rengan, Tony Wong, Stephen R. Bowen
The cytokinesis-blocked micronucleus assay as a novel biomarker for selection of lung cancer screening participants
Randa A. El-Zein, Carol J. Etzel, Reginald F. Munden
The use of TCP based EUD to rank and compare lung radiotherapy plans: in-silico study to evaluate the correlation between TCP with physical quality indices
Abdulhamid Chaikh, Jacques Balosso

Review Article

Beyond ALK-RET, ROS1 and other oncogene fusions in lung cancer
Takashi Kohno, Takashi Nakaoku, Koji Tsuta, Katsuya Tsuchihara, Shingo Matsumoto, Kiyotaka Yoh, Koichi Goto
Overview of clinicopathologic features of ALK-rearranged lung adenocarcinoma and current diagnostic testing for ALK rearrangement
Hyojin Kim, Jin-Haeng Chung
Neoadjuvant and adjuvant epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitor (EGFR-TKI) therapy for lung cancer
Haoran Zhai, Wenzhao Zhong, Xuening Yang, Yi-Long Wu
Known and putative mechanisms of resistance to EGFR targeted therapies in NSCLC patients with EGFR mutations—a review
Erin L. Stewart, Samuel Zhixing Tan, Geoffrey Liu, Ming-Sound Tsao
Clinical trials for lung cancer in China
Fei-Yu Niu, Wen-Zhao Zhong, Qing Zhou, Yi-Long Wu
Recurrence after surgery in patients with NSCLC
Hidetaka Uramoto, Fumihiro Tanaka
Prognostic markers in lung cancer: is it ready for prime time?
Chang-Qi Zhu, Ming-Sound Tsao
Potential biomarkers for lung cancer screening
Gabriella Sozzi, Mattia Boeri
Particle therapy in non-small cell lung cancer
Zhongxing Liao, Charles B. Simone II
Computer Aided Nodule Analysis and Risk Yield (CANARY) characterization of adenocarcinoma: radiologic biopsy, risk stratification and future directions
Ryan Clay, Srinivasan Rajagopalan, Ronald Karwoski, Fabien Maldonado, Tobias Peikert, Brian Bartholmai
Immunotherapy and radiation therapy for operable early stage and locally advanced non-small cell lung cancer
Neil K. Taunk, Andreas Rimner, Melissa Culligan, Joseph S. Friedberg, Julie Brahmer, Jamie Chaft
Combining immunotherapy and radiation therapy for small cell lung cancer and thymic tumors
Suchit H. Patel, Andreas Rimner, Roger B. Cohen
Intraoperative near-infrared imaging of mesothelioma
Gregory Thomas Kennedy, Andrew Newton, Jarrod Predina, Sunil Singhal
BAP1, a tumor suppressor gene driving malignant mesothelioma
Mitchell Cheung, Joseph R. Testa
Uncovering the immune tumor microenvironment in non-small cell lung cancer to understand response rates to checkpoint blockade and radiation
Jonathan E. Schoenhals, Steven N. Seyedin, Clark Anderson, Eric D. Brooks, Yun R. Li, Ahmed I. Younes, Sharareh Niknam, Ailin Li, Hampartsoum B. Barsoumian, Maria Angelica Cortez, James W. Welsh
Diagnostic and prognostic biomarkers for malignant mesothelioma: an update
Zhongjian Chen, Giovanni Gaudino, Harvey I. Pass, Michele Carbone, Haining Yang
Immunotherapy for malignant pleural mesothelioma: current status and future directions
Jordan Dozier, Hua Zheng, Prasad S. Adusumilli
Biology and clinical significance of circulating tumor cell subpopulations in lung cancer
Linda O’Flaherty, Harriet Wikman, Klaus Pantel
Routine clinical use of circulating tumor cells for diagnosis of mutations and chromosomal rearrangements in non-small cell lung cancer—ready for prime-time?
Emma Pailler, Vincent Faugeroux, Marianne Oulhen, Cyril Catelain, Françoise Farace
Challenges and unanswered questions for the next decade of circulating tumour cell research in lung cancer
Sumitra Mohan, Francesca Chemi, Ged Brady
Biophysical technologies for understanding circulating tumor cell biology and metastasis
Derrick W. Su, Jorge Nieva
Clinical utility of circulating tumor cells in patients with non-small-cell lung cancer
Marianna Gallo, Antonella De Luca, Monica Rosaria Maiello, Amelia D’Alessio, Claudia Esposito, Nicoletta Chicchinelli, Laura Forgione, Maria Carmela Piccirillo, Gaetano Rocco, Alessandro Morabito, Gerardo Botti, Nicola Normanno
Integrating immunotherapy into chemoradiation regimens for medically inoperable locally advanced non-small cell lung cancer
Salma K. Jabbour, Abigail T. Berman, Charles B. Simone II

Systematic Review and Meta-analysis

Association of the metformin with the risk of lung cancer: a meta-analysis
Li Wang, Yong Song, Guan-Nan Wu, Dong-Mei Yuan

Editorials

Dulanermin in cancer therapy: Still much to do
Cristina Quintavalle, Gerolama Condorelli

Review Articles

EGFR molecular testing in African-American non-small cell lung cancer patients - a review of discrepant data
Bradley T. Clifford, Pingfu Fu, Nathan A. Pennell, Balazs Halmos, Rom S. Leidner
Copy number gains of FGFR1 and 3q chromosome in squamous cell carcinoma of the lung
Pedro Mendez, Jose Luis Ramirez
Role of HGF/MET axis in resistance of lung cancer to contemporary management
Kanwal Pratap Singh Raghav, Ana Maria Gonzalez-Angulo, George R. Blumenschein Jr
Circulating soluble intercellular adhesion Molecule-1 in lung cancer: a systematic review
Xiaoling Gu, Chunyan Ma, Dongmei Yuan, Yong Song

Onartuzumab plus erlotinib

Targeting MET in NSCLC: looking for a needle in a haystack
Lorenza Landi, Federico Cappuzzo

Review Article on Update on Pathology and Predictive Biomarkers of Lung Cancer

Biology of invasive mucinous adenocarcinoma of the lung
Yoon Jin Cha, Hyo Sup Shim
Immunohistochemistry for predictive biomarkers in non-small cell lung cancer
Mari Mino- Kenudson

Below are the latest Translational Lung Cancer Research articles published online ahead of print publication.

Original Article


Review Article